Košík je prázdný
Kotle
Na uhlí a pelety
Tlakový podavač
Na dřevo
Litinové
Ostatní
Palivo

Časté dotazy (FAQ)

1. Jak zajistit vysokou výkonnost kotle po dlouhou dobu?

Kotel je třeba náležitě čistit za pomoci ocelových (silných) kartáčů. Očištění od usazenin umožní dobrý odběr tepla vodním pláštěm kotle. Průměr kartáče musí být vybrán tak, aby jej bylo možné z kotle pohodlně vytáhnout (nevybírat kartáče s příliš velikým průřezem, nejlepší je když je průřez asi o 5% menší než průřez čištěného prostoru).

 

2. Jak dopravit kotel a podavač domů?

Kotel může být rozebrán, což umožňuje převézt zvlášť podavač a zvlášť samotný kotel (výměník). Kotel je následně třeba opět složit a utěsnit žáruvzdorným silikonem.

 

3. Definice kotlů s horním, dolním a horno-dolním spalováním

 

a) Definice kotle s horním spalováním

Na obrázku zobrazený průřez kotle představuje kotel s horním spalováním. V těchto kotlích je vzduch přiváděn pod rošt ze zdola a palivo se spaluje na roštu umístěném v dolní části spalovací komory. Plameny a spaliny, stoupající vzhůru, procházejí přes celé ložisko paliva. V kotlech horního spalování se oblast žáru postupně rozšiřuje směrem nahoru až po jisté době obsáhne celý objem paliva. V kotlech s horním spalováním se topí uhlím, směsí uhlí a koksu, dřevem, všemi tuhými palivy

b) Definice kotle s dolním spalováním

Kotel představený na obrázku je kotel dolního spalování, palivo se spaluje na roštu nacházejícím se v dolní části spalovací komory. Vzduch je veden pod rošt. Plameny a spaliny jsou vedeny nahoru bočním/bočními kanály výměníku kotle. Plameny a spaliny neprocházejí celým objemem paliva. Žár se omezuje pouze na dolní část. Na místo spáleného paliva se sesouvá (padá) palivo nové, nacházející se v komoře spalování.

Kotly s dolním spalováním jsou nejčastěji užívány pro spalování uhlí  třídy ořech nebo hrášek.

 

c) Definice kotle s horno-dolním spalováním Kotel horno-dolního spalování (viz. obrázek) je kotel, který má v komoře spalování dodatečnou svislou přehradu , která je součástí výměníku. Za situace, kdy je kotel naplněný
palivem, vytváří přehrada boční kanál umožňující a vynucující činnost kotle v systému dolního spalování. Spalování, žár, zahrnuje pouze dolní část objemu. Plameny a spaliny neprocházejí přes palivo, protože je to obtížné, ale vznášejí se vzhůru procházejíce přes boční kanál výměníku. Jak se vypaluje palivo, obtížnost postupně klesá, plameny a spaliny čím dál silněji procházejí přes zbytek paliva. Žár obsáhne celý objem paliva a kotel pracuje jako kotel horního spalování. Po doplnění paliva následuje návrat k dolnímu spalování. V kotlech horno-dolního spalování můžeme spalovat směs uhlí s topnou směsí, topná směs, uhlí, dřevo a jiná tuhá paliva.
 

4. Problémy s podáním objednávky

Někdy klient nemůže objednávat v internetovém obchodě pomocí přidání do košíku, tehdy prosíme o podávání objednávky emailem nebo  s uvedením: fakturační adresy, adresou dodání, čísla mobilního/pevného telefonu a důkladného popisu produktů s uvedením ceny z obchodu.

Důvody problémů s podáním objednávky: konfigurace prohlížeče a sítě, která znemožňuje podání objednávky, např. když někdo zablokuje stránky šifrované přes SSL. Nejčastější příčinou je zablokování určité služby, stránky nebo používání proxyuživatelem (s jeho vědomím nebo bez), což blokuje správné zpracování formuláře. Možné je také nastavení takového stupně zabezpečení, které blokuje možnost vytvoření relace v obchodě.

 

5. Jak na montáž kotle?

Montáž může provést instalatér nebo firma z oboru vytápění vybavená potřebnými znalostmi a oprávněními v této oblasti. Fakt montáže musí být na garanční kartě kotle potvrzen podpisem, razítkem a datem montáže.

 

6. DPH 15% nebo 21%?

Ceny uváděné na kvalitnikotle.cz zahrnují 21% DPH.

Tato procedura vypadá následovně:

·         jako adresu dodání udat adresu, kde bude kotel zabudován,

·         jako fakturační adresu uvést instalatérskou firmu, která bude kotel namontovávat (instalatérská firma musí být plátcem DPH),

·         instalatérská firma (tzn. plátce DPH) namontuje kotel a vystaví klientovi fakturu s DPH za služby se sazbou DPH 15% (instalatér refakturuje kotel a instalaci na klienta),

·         výhoda – dražší kotle namontují v takovémto případě instalatérské firmy zpravidla zdarma. Klient neplatí za práci, pouze za použitý materiál.

Na území moravskoslezského kraje můžeme v rámci naší firmy doporučit firmy, které kotel namontují bezplatně. V dalších regionech ČR je nejlepší montáž kotle svěřit místním firmám, protože cestovní náklady montérů by byly příliš vysoké.

 

7. Co se servisem?

Naše firma  nabízí výlučně produkty velkých výrobců zajišťujících servis. Garantem je výrobce. V případě problémů rádi posloužíme radou nebo zasíláme chybějící nebo pokažené části.

 

8. Co jsou dostupné volby?

Jestliže klikneme na daný model kotle se většinou objeví možnost dostupné volby. Volby můžou být zdarma, jako např. podavač po levé nebo po pravé straně. Některé volby, např. havarijní rošt v některých retortových kotlích, se platí. Prosíme, aby jste před vhozením daného produktu do košíku, zaznačili odpovídající volby.

 

9. Jak dobře nastavit kotel s podavačem?

Velmi důležité je přivádění dostatečného množství vzduchu během spalování. Vzduch je třeba přivádět v množství, které minimálně zajistí úplné spalování uhlí.

Vizuálně je to možné znázornit následovně: Zbytky žáru se musí nacházet na prstenu retorty, z retorty musí padat už jen popel. Hrášek se musí spalovat na retortě a ne uvnitř ní. „Kráter vypálený“ v retortě svědčí o příliš velkém proudu vzduchu. Příliš velký proud vzduchu ochlazuje kotel a způsobuje snížení účinnosti.

Nastavení clony ventilátoru nebo výkonu ventilátoru je třeba uzpůsobit vnějším podmínkám (teplotě). Ventilátor (vstup do ventilátoru) musí být někdy zacloněn až z 80 – 90%. Čím je venkovní teplota nižší tím je větší přirozený tah komínu, ve spojitosti s tím je třeba více omezit foukání. Spalování musí řídit program kotle a ne tah komínu. Když se uhlí dobře spaluje má oheň žlutou barvu a rozbíhá se nejen směrem nahoru ale také do stran. Oheň bílé barvy značí, že přívod vzduchu je příliš velký. Červený dýmající oheň zase označuje, že přívod vzduchu je příliš malý. Oheň musí být ustálený. Z retorty nemůže oheň vybuchovat jako z hořáku. Např. v kotlích Eko-Tech firmy Termo-Tech je klasický poměr nastavení doby přikládání uhlí a doby profukování 1 ku 3.

1.      příklad: 10 sekund přikládání uhlí/30 sekund vyčkáváni

2.      příklad: 15 sekund přikládání uhlí/45 sekund vyčkávání

Během léta může tento poměr představovat 1 ku 4. Např. 5 sekund přikládání uhlí/20 sekund vyčkávání.

Hysterzi je nejlepší nastavit na 1. stupeň (eventuálně jestli není tato možnost na 2. stupeň).

Dobu, po níž se zapne podavač bez ohledu na to, že teplota nespadla pod zvolenou hodnotu, nastavit na 20 minut.

Parametry činnosti kotle závisí na celé řadě činitelů (kvalita paliva, zařízení, standard budovy, …), proto je často nezbytný pokusný, individuální výběr parametrů práce kotle.

 

Kouření z kotle?

Pokud je přísun vzduchu do kotle větší než tah komínu dojde ke kouření. Je třeba zjistit, co je příčinou malého tahu komínu:

· špatný komín (děravý, přeložení do jiných komínových kanálů)

· příliš malý průřez nebo výška

· nezateplený vnější komín

· doplňková zařízení připojená k tomu samému kanálu komína

· znečištěný komín nebo kotel

· špatná konstrukce kolena nebo koleno na cestě do komína (příliš velké rohy, příliš mnoho kolen)

· absence vynášejícího komínového připojení (spaliny musí už po vyvedení z kotle jít s lehkým sklonem nahoru)

· příliš hluboké zavedení připojení do komínu

· ventilační mřížka pod stropem s příliš velkými rozměry (mřížka může způsobovat tah špatným směrem)

Navíc je dobré u kotlů s profukováním omezit množství přiváděného vzduchu:

· kovovou příclonou, která je nejčastěji umístěna na ventilátoru

· parametry nastavovanými na řídící jednotce kotle

Dým vycházející z pece je přirozeným úkazem při řídkém roztápění pece, především během léta, když panují vysoké teploty. Způsobuje to absence tahu komína, absence podtlaku vytvářeného komínem. Abychom jeho výskyt omezili, stačí těsně před zatopením v peci vložit do komínu přes čistící otvor (dole, někde ve sklepě) noviny, zapálit je a čistící otvor zavřít. Vytvoří se tah komínu, z pece se nebude kouřit.


 

Vypadávání(lámání) kolíku nebo blokování hlemýždě v kotli s podavačem?

Popis I

Vypadávání závlačky, blokování šneku je tou samou závadou jako přepalování (dislokace) pojistky v elektroinstalaci. Na tuto závadu se nevztahuje záruka a není zahrnuta do záruk výrobce nebo dovozce. Postačí pouze vyměnit pojistku. Když vypadne závlačka nebo se zablokuje šnek, může to být způsobeno:

1) špatnou kvalitou paliva

2) nesprávnou servisní údržbou kotle nebo její úplnou absencí.

a) opotřebovaný šnek – místa prožraná rzí na šneku znesnadňují pohyb uhlí a otáčení šneka

b) přívodová trubka je na vnitřní straně napadena korozí, zdrsňuje to její povrch – povrch trubky brzdí přesun paliva, znesnadňuje pohyby šneku a paliva. Má brzdící účinky jako struktura brusného papíru s hrubou zrnitostí.

Jak tomu zabránit ?

Dvakrát ročně:

1) vymontovat a vyčistit šnek – pískovat nebo brousit, případně ho vyměnit

2) čistit přívodovou trubku z vnitřní strany, škrábat, brousit, tak, aby byl její povrch hladký

3) důkladně čistit koleno retorty. Musí být odstraněny ulpívající slepence.

Jak je vidět, činnosti spojené s vypadáváním závlačky nebo blokováním šneku spočívají především v čištění kotle (výměníku, podávacího mechanismu) a ve výměně použitých, namáhaných částí.

Práce spočívající především v čištění je nejlepší provést sám nebo je svěřit instalatérovi, který kotel instaloval. Jsou to práce za úplatu, proto k nim není třeba vyzývat výrobce nebo dovozce.

Účinky udržování kotle a jeho součástí v bezproblémovém stavu jsou garantovány. Čištění kotle a udržování provozních jednotek v náležitém technickém stavu patří mezi hlavní povinnosti uživatele. Při jejich dodržování jistě nebude docházet k poruchám jako je vypadávání závlačky, blokování šneku.

 

Popis II

Jestliže dochází k blokování nebo vypadávání závlačky je třeba vytáhnout šnek společně s motorem s převodovkou. Dislokovat závlačku a vytáhnout šnek z motoru s převodovkou. Vyčistit trubku(podavač), ve které se nachází šnek. Mohl se do ní dostat např. kámen nebo dřevo. Po delším období používání se v trubce usazuje a cementuje prach. Tento prach je třeba odstranit. Zbytečné, čím dál častější, blokování šneku kotle s podavačem nebo vypadávání závlačky může být způsobeno také korozí nebo opotřebováním šneku. To způsobuje vlhké uhlí + agresivní sloučeniny, které se v něm vyskytují (síra). Nerovnosti, pórovitost, úbytky, promáčknutí, zohýbání způsobují značný nárůst odporu, což vede k vypadávání závlačky , blokování šneku a zobrazování poplachu na displeji.

 

Co je v takové situaci třeba udělat?

Šnek pískovat, brousit (povrch šnekumusí být hladký s kovovým leskem), natírat antikorozními barvami nebo vyměnit šnek za nový. Případné objednávky šnek posílat s důkladným popisem výrobce a modelu kotle. V objednávce je nutné uvést délku pracovní části šneku, délku a průměr upevňovací části šneku– osy vedoucí do motoru s převodovkou. Je také třeba uvést, zda má upevňovací část vyfrézované drážky na klínu nebo jestli je otvor v závlačky – šroubku. Před složením – zavedením šneku do motoru s převodovkou namazat úchytnou část šneku tuhým mazadlem. To nás ochrání před rizikem zadření šneku v motoru s převodovkou.

 

Popis III

Kotel s podavačem si vynucuje systematické prohlídky a servisní péči. Jinak se bude zasekávat šnek. Zablokovaný šnek způsobuje zkrat motoru – bez odporu indukce. Motor funguje jako ohřívač, přehřívá se cívka. Tento stav způsobuje poškození kondenzátoru a startovací cívky, někdy úplné spálení motoru (v tom případě už motor pod napětím nebzučí). V obou dvou případech se dává motor do opravy. – převíjení elektromotorů.

Je zapotřebí (po 3 – 4 letech práce elektrického motoru v kotli s podavačem, řeč je o motoru s převodovkou), vyměnit kondenzátor motoru. Tato menší investice ušetří pozdější vysoké náklady na opravy.


 

Po půl roce využívání kotle s podavačem se spálil deflektor a spadl ze závěsu?

Deflektor je namáhanou částí kotle a tak jako rošt v klasických kotlech podléhá opotřebování, proto je zapotřebí ho po jisté době vyměnit. Životnost deflektoru se výrazně zkracuje, jestliže ventilátor příliš mnoho a intenzivně fouká. Jestliže došlo k poškození deflektoru po krátké době užívání, nejedná se o vadu kotle ale zcela jistě o důsledek přívodu příliš mnoho vzduchu do kotle. Agresivní žár z retorty způsobuje poškození deflektoru. Za takovéto situace kotel nepracuje jako výhřevné zařízení ale jako topeniště u kováře, ve kterém se taví ocel, a deflektor se může přepálit.

Profylakticky je po 3 – 4 letech práce elektrického motoru v kotli s podavačem, řeč je o motoru s převodovkou, zapotřebí vyměnit kondenzátor motoru. Tato menší investice ušetří pozdější vysoké náklady na opravy.

 

Co když kotel nepoužíváme?

Nepoužívaný kotel musí být vždy naplněn vodou. Nevypouštíme vodu ze zařízení centrálního ohřevu. V létě je nejlepší otevřít všechny dvířka, aby se provětral střed kotle a eliminovala se zde hromadící vlhkost. Během doby nepoužívaní je také dobré vypojit z napájení řídící jednotku kotle, aby nedošlo k jejímu poškození během bouřky. I během topné sezony hrozí  za bouřkových dnů našim elektronickým zařízením poškození způsobené přepětím.

 

Pohyblivý rošt kotle se hýbá čím dál méně. Pohyblivý rošt se zablokoval.

Pohyblivý rošt, závěs roštu a ložiska roštu jsou v kotli vystaveny vyjímečně nepříznivým pracovním podmínkám. Popel a vysoká teplota způsobují, při opominutí čištění a údržby, že se rošt zapeče – zůstane znehybněn. Není zde zapotřebí zdůrazňovat význam čištění kotle včetně roštu. Při této příležitosti je vždy zapotřebí zkontrolovat, jestli mezi příčky roštu nezapadl kámen nebo části kovu a nezablokovaly pohyblivý rošt. Během údržby je třeba ve vychladlém kotli vyčistit a namazat ložiska roštu, místa, která se navzájem třou nebo se proti sobě obracejí. Nejlepší je mazat použitým olejem nebo naftovým olejem. Vždy po určité době tato místa přemazat, silně potřít olejem – olej by měl stékat. Pokud je pohyb roštu omezen nebo došlo k zablokování roštu, je zapotřebí všechno důkladně vyčistit a místo jeho uložení tři dny po sobě mazat použitým nebo naftovým olejem. Následně je třeba rošt rozebrat. Po důkladném vyčištění všech součástí namazat místo uložení pohyblivého roštu – nejlépe grafitovým mazivem. Opět namontovat rošt do kotle. Čištění kotle včetně čištění roštu a údržba roštu patří mezi základní povinnosti uživatele prováděné uživatelem nebo instalatérem na objednávku. Závady způsobené nesprávnou údržbou kotle nebo vynecháním údržby mohou být opraveny pouze za úplatu.

Novinky
 • Zboží odesíláme do ČR i SR
 • Naše kotle je možné rovněž použít pro ohřev TUV výdrž zásobníku až 6 týdnu! Ohřev TUV pomocí kotle levnější než elektřinou!


Kontaktujte nás
 • TEL +420 604 491 023
 • TEL +420 734 838 637
 • Objednávky a dotazy PO - PÁ
  od 8:00 do 18:00
  hod
 • E-MAIL info@kvalitnikotle.cz
 • ICQ 604766459
Partnerské weby
 • STROJNIVYBAVENI.CZ
 • FOGO-INDUSTRY.CZ
Anketa

Jakým palivem hodláte vytápět:

Celkem hlasů: 7289079