Košík je prázdný
Kotle
Na uhlí a pelety
Tlakový podavač
Na dřevo
Litinové
Ostatní
Palivo

Kombinovaný ocelový kotel KOVARSON PREDATOR 25 kW PELLET - DOPRAVA ZDARMA

Palivo: hnědé uhlí, pelety, dřevo

Vaše cena s DPH: 143 994 Kč
Vaše cena bez DPH: 119 003 Kč
Euro:
Dostupnost:Do čtrnácti dnů ks

Technická specifikace:

Záruka: 60 měs.
Doprava zdarma (při platbě předem na účet)

Kotel PREDATOR 25 kW bude prvním kotlem zařazeným v kotlíkových dotacích oficiálně spalující kusové dřevo v ručním režimu a hnědé uhlí ořech 2 v režimu automatickém.
 
Český kombinovaný kotel PREDATOR 25 kW je vyroben pro úsporné a ekologické vytápění rodinných domů, včetně možnosti ohřevu vody. Kotel je kombinací zplyňovacího kotle na dřevo, štěpku, brikety a automatického kotle na hnědé uhlí ořech 2. Spalovací komora na dřevo délky až 55cm!
 
Kombinovaný kotel splňuje 4. a 5. emisní třídu dle EN 303-5 a tím i nejpřísnější emisní hodnoty vypouštěné z kotle do ovzduší.
 
KOTLÍKOVÁ DOTACE - kotel bude nově zařazen do kotlíkové DOTACE ve verzi 25 kW. SVT21664, certifikát ke stažení v detailu produktu.
 
Velkokapacitní 300l zásobník na hnědé uhlí ořech 2 a 135 litrový zásobník pro dřevo dělají z kotle komfortní kotel pro ruční i automatický provoz s vysokou účinností. Při ručním topení vydrží obsah přikládací komory na cca 8 až 10h provozu při 20 kW výkonu a 4 – 5 hodin při 40 kW výkonu. V útlumovém režimu vydrží kotel až 15hod. Při automatickém režimu vydrží obsah zásobníku na 4 dny a v útlumovém režimu až na 14 dní. Kotel je nutné zapojit s akumulační nádrží. 
 
Jmenovitý výkon: 25 kW
Orientační plocha: 230 m2
 
Emisní třída kotle: 4 a 5
Norma: ČSN EN 303-5
 
 
Záruční doba: 5 let

Palivo: hnědé uhlí typu ořech 2 a dřevěné pelety - zrnitosti do 20mm, dřevo
 

Přednosti kotle:

 • Splňuje třídu 4 a 5 ČSN EN 303 – 5
 • Ekologické spalování v ručním a automatickém režimu
 • Spalovací komora z nerezu
 • Spalování dřeva až do délky 55cm!
 • Spalování všech druhů paliv
 • Vysoká účinnost až 92%
 • Univerzální hořák – spaluje uhlí a dřevěné pelety
 • Automatický bezúdržbový provoz
   

 

Český kombinovaný kotel PREDATOR je vyroben pro úsporné a ekologické vytápění rodinných domů, firem a středně velkých objektů, včetně možnosti ohřevu vody. Kotel je kombinací zplynovacího kotle na dřevo, štěpku, brikety a automatického kotle na hnědé uhlí ořech 2. Spalovací komora na dřevo délky až 55cm!

Kombinovaný kotel splňuje 4. a 5. emisní třídu dle EN 303-5 a tím i nejpřísnější emisní hodnoty vypouštěné z kotle do ovzduší.

KOTLÍKOVÁ DOTACE - kotel nově zařazen do kotlíkové DOTACE ve verzi 25 kW. SVT21664, certifikát ke stažení. POZOR, kotel je možné využít pouze pro 1. výzvu kotlíkové dotace!

Velkokapacitní zásobník na hnědé uhlí ořech 2 a 135 litrový zásobník pro dřevo dělají z kotle komfortní kotel pro ruční i automatický provoz s vysokou účinností. Při ručním topení vydrží obsah přikládací komory na cca 8 až 12h provozu při 20 kW výkonu a 4 – 5 hodin při 40 kW výkonu. V útlumovém režimu vydrží kotel až 24hod. Při automatickém režimu vydrží obsah zásobníku na 4 dny a v útlumovém režimu až na 10 dní. Kotel je nutné zapojit s akumulační nádrží. Doporučuje se nádrž o obsahu alespoň 40 litrů na 1 kW výkonu kotle.

KONSTRUKCE KOTLE:

Vnitřní těleso kotle je svařené z kotlového 6mm plechu vysoké jakosti. U nejvíce namáhaných a kritických částí užíváme plech o tloušťce 8 mm. Plech vnějšího pláště je silný 4 mm. Nerezové vložky o 3 mm vyplňují přikládací komoru. Ty chrání kotel před kondenzáty, dehtem a zvyšují tak živostnost kotle. V horní části se nachází přikládací komora, která je ze spodní části opatřena žárobetonovou tvarovkou s tryskou pro průchod plynů. Skrz tvarovku přechází žhavé plyny do dohořívacího prostoru z vernikulitu a žárobetonu. Hlavní trubkový výměník se stěnou silnou 6,1 mm lemuje zadní stěnu kotle, kde v horní části ústí do sběrného kanálu a vychlazené plyny následně vycházejí do komína. V trubkách jsou uloženy turbulátory pro jednoduché a bezproblémové čištění.

Kotel je chráněn na výstupu kotle termostatickým čidlem, které při záznamu vysoké teploty nad 95°C vypne ventilátor, zapne všechna oběhová čerpadla a otevře všechny směšovací ventily. Chladící smyčka je dalším vybavením kotle. Termostatické bimetalové čidlo chladící smyčky při překročení teploty kotle nad 95°C otevře ventil, pustí do kotle studenou vodu z vodovodního řádu a z druhé strany se teplá voda vypustí do odpadu.

FUNKČNOST KOTLE:

V ručním režimu je spalování  podporováno pouze vestavěným odtahovým ventilátorem, který vhání primární vzduch do přikládací komory a sekundární do trysky. V horní přikládací komoře dochází ke zplynování dřeva a produkci dřevoplynu. Vzniklý dřevoplyn je nasáván do trysky za pomoci sekundárního vzduchu a dohořívá v prostoru pod tryskou. Poté již horké plyny prochází přes hlavní zadní trubkový výměník, kde předají hlavní část své energie a vychlazené plyny odchází přes sběrný kanál do komína.

V automatickém režimu je spalování v univerzálním hořáku podporováno ventilátorem, palivo je dodáváno s pomocí elektromotoru a odtahový ventilátor musí vždy pracovat na minimální otáčky. V hořáku dochází ke spalování veškerého materiálu a horké plyny jdou hned do zadního hlavního trubkového výměníku, kde opět předají hlavní část své energie a vychlazené plyny odchází přes sběrný kanál do komína.

Kotel je vybaven vestavěným odtahovým ventilátorem, který po otevření přikládacích dvířek sepne na plné otáčky a vysaje kouř do komína přes vzduchovou komoru umístěnou nad přikládací komorou tak, aby nevnikl do kotelny. Čištění kotle turbulátory pákou z boku kotle. Nadzvednutím těchto turbulátorů se shrne případný nános z trubek a ten propadne do popelníkového prostoru. Toto čištění je možné orientovat na pravou i levou stranu kotle. Popel, který zůstane v přikládací komoře, se vybírá zapalovacími dvířky. Zbytek vzniklého popele se vybírá spodními popelníkovými dvířky.

Kotel je vybaven univerzálním hořákem 35 kW, který se skládá z litinové pece, směšovače vzduchové komory a podavače. Šnek podavače je kovový a uložen po celé délce podavače až po spalovací pec - konstrukčně je podávací šnek v místě litinové pece opatřen opačným závitem, který tlačí materiál daným směrem nahoru. Eliminují se tak vzniklé spékance, které jsou vytlačeny přes okraj do popelníku. Díky prodloužené hřídeli je pevně ukotven na obou stranách a nedochází k pískání při chodu podavače. Hořáky spaluje hnědé uhlí ořech 2 do granulace 3 cm. Díky čtvercovému tvaru a přívodu vzduchu pro podporu hoření ze čtyř stran směrem do středu má hořák vysokou spalovací teplotu a účinnost spalování.

OVLÁDÁNÍ KOTLE

Regulátor teploty FOX je určen pro kombinované kotle vybavené šnekovým podavačem s ventilátorem a odtahovým ventilátorem pro dřevoplyn. Ovládá čerpadlo oběhu vody, čerpadlo teplé užitkové vody, čerpadlo podlahového topení, čerpadlo směšovacího ventilu, ventilátor hořáku a podavač paliva. Regulátor má zabudovaný řídící modul pro jeden směšovací ventil. Toto zařízení může spolupracovat s dalšími směšovacími ventily (pomocí dodatečných modulů), klasickým pokojovým regulátorem (dvoupolohovým) nebo s RS komunikací, modulem GSM a modulem Internet.

Předností tohoto regulátoru je jeho jednoduchá obsluha. Uživatel uskutečňuje všechny změny parametrů pomocí ovladače.  Další výhodou je velký a přehledný grafický displej, na kterém uživatel přesně vidí aktuální provozní stav kotle. Regulátor FOX disponuje nepřetržitým výstupním signálem. U tohoto typu regulátoru je výkon ventilátoru stanoven na základě měření teploty kotle a teploty spalin měřených na výstupu z kotle.

Využití tohoto typu regulátoru s čidlem teploty spalin přináší úspory paliva až několik desítek procent; výstupní teplota vody je velmi stabilní, což prodlužuje životnost výměníku (kotle). Výsledkem kontroly teploty spalin na výstupu z kotle jsou nízké emise škodlivých plynů. Tepelná energie ze spalin není promarněna, ale využita na ohřev vody.

 

DOTAČNÍ PROGRAMY

 

Technické parametry: 

Označení kotle   PREDATOR 20

PREDATOR 25

DOTACE 1. výzva

PREDATOR 30 PREDATOR 35 PREDATOR 40
Jmenovitý výkon na dřevo kW 20 24 30 35 40
Jmenovitý výkon na uhlí kW 20 25 30 35 36
Minimální výkon na uhlí kW 6,5 8 10 12 12
Účinnost dřevo % 84,9 92 87,5 88,8 90,25
Účinnost uhlí jmenovitý výkon % 86,23 92 88,1 89,96 89,96
Teplota spalin dřevo °C 73,1 87,3 101,5 115,8 130
Teplota spalin uhlí -jmenovitý výkon °C 118,1 124,4 130,7 140 140,3
Teplota spalin uhlí -minimální výkon °C 60,4 60,4 60,4 60,4 60,4
Tah komína ps 20 25
Doporučená provozní teplota topné vody °C 70 - 90
Minimální teplota vratné vody °C 55
Připojovací napětí V 230
Elektrický příkon W 60
Hmotnost celková kg 827
Hmotnost kotlového tělesa kg 500
Obsah vodního prostoru l 140
Objem spalovací komory na dřevo dm3 135,5
Objem zásobníku na uhlí l 350
Hloubka spalovací komory na dřevo mm 550
Rozměr plnícího otvoru zásobníku na dřevo mm 440x300
Rozměr plnícího otvoru zásobníku na uhlí mm 370x335
Hloubka kotle (včetně komína) mm 1426
Výška kotle mm 1615
Šířka kotle mm 1510
Průměr kouřového hrdla mm 156
Přípojky topné a vratné vody 6/4
Třída kotle dle ČSN EN 303-5 dřevo/uhlí - 4/4 5/4
Vytápěná plocha do: m2 200 250 300 350 400
 

 

Novinky
 • Zboží odesíláme do ČR i SR
 •  

 • Naše kotle je možné rovněž použít pro ohřev TUV výdrž zásobníku až 6 týdnu! Ohřev TUV pomocí kotle levnější než elektřinou!


Kontaktujte nás
 • TEL +420 604 491 023
 • TEL +420 734 838 637
 • Objednávky a dotazy PO - PÁ
  od 8:00 do 18:00
  hod
 • E-MAIL info@kvalitnikotle.cz
 • ICQ 604766459
Partnerské weby
 • STROJNIVYBAVENI.CZ
 • FOGO-INDUSTRY.CZ
Anketa

Jakým palivem hodláte vytápět:

Celkem hlasů: 6867613